logo info ausstellungen programm kalender dhmd mehr suche
 

FORUM NAUKI, KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA

Deutsches Hygiene-Museum postrzega się jako publiczne forum dla wszystkich, którzy zainteresowani są aktualnymi zagadnieniami, wynikającymi z kulturalnych, politycznych i naukowych przekształceń w naszym społeczeństwie na początku 21. wieku.

 

Treścią ekspozycji specjalnych są aktualne bądź historyczne zagadnienia z zakresu nauki i społeczeństwa, sztuki i kultury. W centrum popularnonaukowej ekspozycji stałej „Abenteuer Mensch" (Przygoda Człowiek) znajduje się tematyka dotycząca ciała i zdrowia, którą można zbadać przy pomocy różnych eksponatów, urządzeń medialnych a także wielu interaktywnych stacji. Ekspozycja stała zawiera również liczne obiekty należące do zbiorów Muzeum, jak na przykład „Szklany Człowiek” (Gläserner Mensch). Stałą ofertę dopełnia Muzeum Dziecięce "Unsere fünf Sinne" (Naszych pięć zmysłów), na które składają się różne, tzw. stacje przeżyć.

 

Rozpowszechnianie naukowych zagadnień oraz dokształcanie kulturalne są tradycyjnie głównym przesłaniem Deutsches Hygiene-Museum. Z tego względu, obok działań ekspozycyjnych Muzeum ma w swojej zróżnicowanej ofercie szereg możliwości w zakresie kształcenia i dokształcania wraz z przewodnikami dla wszystkich grup odwiedzających. Zakres działalności uzupełnia różnorodny program imprez, na które składają się wykłady i konferencje, wieczory autorskie oraz koncerty.

 

Profesjonalnie wyposażone pomieszczenia Centrum konferencyjnego Muzeum mogą zostać wykorzystane na imprezy zewnętrzne dla wielu setek uczestników.

 

 
 

Foto: Oliver Killig